Medical instruments and devices
you can trust...
thursday, 25 July 2024.
 
 
 Website is temporarily unavailable,
sorry for inconvenience...
 
back

 

                                                                                                                                                    

  

Emedcom Marek Winiarski
ul. Paszkiewicza 3 lok. 6
02-781 Warszawa
Poland
Contact:
phone: +48 782 998 301
www.emedcom.pl
info@emedcom.pl
Others:
Emedcom Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000340062,
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 zł; NIP: 822-23-01-195; Regon: 142067847  

Emedcom Sp. z o. o. is not responsible for typographical or photographic errors. Prices and specifications are subject to change without further notice.

Powered by editWEB CMS