Narzędzia i urządzenia medyczne
którym możesz zaufać...
czwartek, 22 października 2020. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa.

Dozymetria promieniowania jonizujacego

Dozymetr promieniowania , mierzy absorbowane dawki promieniowania jonizującego.
Promieniowania jonizujące, takie jak promienie X , promienie alfa , beta i promieniowanie gamma , niewykrywalne przez zmysły, powodują szkody w organizmie kumulując otrzymaną dawkę. Dlatego też, osoby, które są narażone na promieniowanie, tacy jak radiolodzy , pracownicy elektrowni jądrowych, lekarze radioterapeuci , pracownicy w laboratoriach pracujący z izotopami są zobowiązani do noszenia dozymetrów, tak żeby mogli prowadzić rejestr swoich aktualnych ekspozycji.

  
 
Typy dozymetrów promieniowania jonizującego:
Dozymetry kwarcowe
Dozymetr - Film
Dozymetr Termoluminescencyjny
Dozymetry półprzewodnikowe ( MOSFET lub dioda krzemowa) 
Emedcom Sp. z o. o.
ul. Paszkiewicza 3 lok. 6
02-781 Warszawa
Poland
Kontakt:
tel.:   +48 782 998 301
www.emedcom.pl
info@emedcom.pl
Inne:
Emedcom Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000340062,
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 zł; NIP: 822-23-01-195; Regon: 142067847  

   Korzystanie z niniejszej witryny  oznacza akceptację jej regulaminu. Informacje podane na stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.